flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

УВАГА! КОНКУРС!

21 вересня 2017, 17:14

Територіальне управління

Державної судової адміністрації України в місті Києві (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26)

Наказом № 

 Відповідно до статті 21 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25.03.2016 № 246 в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 18 серпня 2017 р. № 648 та Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 05.09.2017 № 2646/0/15-17 , ОГОЛОШУЄ конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії "Б" - керівника апарату Дніпровського районного суду міста Києва

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття  посади державної служби категорії «Б»

керівника апарату Дніпровського районного суду міста Києва

 

Загальні умови

1

Посадові обов’язки

1.      здійснення безпосереднього  керівництво апаратом суду;

2. затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату суду;

3. організовує та контролює роботу з фінансового та кадрового обслуговування апарату суду;

4. забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері державної служби;

5. затверджує профілі професійної компетентності посад державної служби та вимоги до освітньо-професійного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги; організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби та забезпечує його прозорість і об'єктивність;

6.  призначає осіб на посади державної служби та звільняє їх з посад;

7. присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби; виконує функції роботодавця для працівників апарату суду, які не є державними службовцями; забезпечує організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців; забезпечує ефективне функціонування системи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;

8. забезпечує дотримання державними службовцями службової дисципліни;

9. приймає в межах своїх повноважень рішення про заохочення державних службовців та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

10. здійснює організаційні заходи щодо підтримання приміщення суду в стані, придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень,  інформаційно-технічного забезпечення, створення безпечних і комфортних умов для суддів, працівників апарату суду та осіб, які перебувають у суді;

11. здійснює організаційне забезпечення ведення судової статистики, діловодства, обліку та зберігання судових справ, належного ведення архіву та роботи бібліотеки суду;

12. організовує облік, видачу, знищення посвідчень працівників апарату суду, помічників суддів;

13. організовує контроль за обліком речових доказів, не приєднаних до справи, вживає заходів щодо обладнання спеціальних приміщень і сховищ для їх зберігання;

14. виконує доручення голови суду, рішення зборів суддів щодо організаційного забезпечення діяльності суду.

2

Умови оплати праці

1)      посадовий оклад – 7 600 грн.;

2)      надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2017 № 15

3)      надбавка та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015
№ 889-VIII

3

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

4

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1)      копія паспорта громадянина України;

2)      письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3)      письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4)      копії документа (документів) про освіту;

5)      заповнена особова картка встановленого зразка;

6)      декларація особи, повноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік;

7)      оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 28.09.2017

5

Дата, час і місце проведення конкурсу

02.10.2017 11:00

м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, 5 поверх, каб. 7

6

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Павлюк Світлана Олександрівна

285-19-17, pavliuk@ki.court.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Магістр   Юридична, економічна

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

Вільно

Професійна компетентність

1.

Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) вміння обґрунтовувати власну позицію;

3) досягнення кінцевих результатів.

2.

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) забезпечення співвідношення ціни і якості;

3) ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

4) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

5) вміння працювати з великими масивами інформації;

6) вміння працювати при багатозадачності;

7) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

3.

Комунікація та взаємодія

 

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

4.

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) вміння працювати в команді та керувати командою;

5) мотивування;

6) оцінка і розвиток підлеглих;

7) вміння розв’язання конфліктів.

5.

Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) незалежність та ініціативність;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

1.

Знання законодавства 

1)         Конституція України;

2)         Закон України «Про державну службу»;

3)         Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1)                      Закон України «Про судоустрій і статус суддів»;

2)         Закон України «Про звернення громадян»

3)         Закон України «Про доступ до публічної інформації»

4)         Закон України «Про публічні закупівлі»

5)         Кодекс законів про працю України

6)         Цивільний кодекс України

7)        Господарський кодекс України

8)        Кодекс адміністративного судочинства України

9)        Кримінальний кодекс