flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ПОВЕНЕННЯ КОШТІВ, ВНЕСЕНИХ В ЯКОСТІ ЗАСТАВИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

щодо повернення коштів внесених на спеціальний рахунок у разі застосування запобіжного заходу у вигляді застави

 

Механізм внесення, повернення та звернення в дохід держави коштів у разі застосування запобіжного заходу у вигляді застави визначено Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 15 (далі - Порядок).

Відповідноабзацу 2 п.8 Порядку для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду,  якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такідокументи:

 - заява особи чи заставодавця, в якій обов’язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв’язку;

 - засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави;

 - копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

Також надається копія паспорту, довідка про реєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків(ідентифікаційний код), довідка банку з зазначенням реквізитів банківського рахунку, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню.

Згідно Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 № 173 (далі-Інструкція), копії судових рішень, що набрали законної сили, мають бути підписані відповідальним працівником (особою) суду та суддею, а також скріплені відбитком гербової печатки суду.

Перелік документів для повернення застави направляється на адресу того органу, якому відкрито спеціальний (депозитний) рахунок, на який було внесено заставу.

 

Начальник юридичного відділу                                                     А.А. Вдовенко

 

Начальнику ТУ ДСА України в місті Києві

Сімановському О.В.

 

(від кого)

(адрес та контактний телефон заявника)

______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ЗАЯВА НА ПОВЕРНЕННЯ ЗАСТАВИ

 

Прошу повернути мені кошти, внесені на депозитний рахунок ТУ ДСА України в місті Києві у якості застави за _________________________________

(ПІБ особи за яку було внесено заставу)

у розмірі______________________________________________________гривень

відповідно до квитанції від _________201__ року №________________________

згідно_______________________________________________________________

(ухвала, вирок суду від якого числа в якій/якомуміститься рішення про повернення застави)

Кошти прошу перерахувати на мій банківський рахунок____________________

(вказати номер рахунка)

відкритий в __________________________, код банку (МФО)________________

код отримувача (ЄДРПОУ) ______________________.

 

До заяви додаю:

 - копію квитанції про внесення застави;

- копію паспорта;

 - копію ідентифікаційного коду;

 - ухвала/вирок суду;

 - банківську роздруківку реквізитів рахунку.

 

«____» ______________2018 року                      _______________________

(ПІБ, підпис)