flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА щодо стану роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

щодо стану роботи зі зверненнями громадян, запитами на інформацію, адвокатськими запитами та депутатськими зверненнями за 2017 рік

 

Діловодство за пропозиціями, заявами та скаргами громадян, запитами на інформацію, адвокатськими запитами та депутатськими зверненнями за 2017 рік в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України в місті Києві (далі - Управління) організовано відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348 (з відповідними змінами), Порядку роботи «гарячої» телефонної лінії Державної судової адміністрації України, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 16.11.2016 № 233, Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Закону України «Про статус народного депутата України».

З метою належної організації особистого прийому громадян затверджений Порядок організації та графік проведення особистого прийому. Графік особистого прийому громадян розміщений в приміщенні Управління в зручному для огляду місці, доведено до відома голів місцевих судів для розміщення на інформаційних стендах. Відповідна інформація для громадян також розміщена на веб-сайті «Судова влада України».

Протягом 2017 року до Управління надійшло 910 звернень від громадян і юридичних осіб, з яких: 706 заяв та 204 скарги, в тому числі з «гарячої» телефонної лінії  – 98 звернень, з них: 96 скарг та 2 заяви.

У заявах найчастіше порушуються питаннями: про підтвердження зарахування коштів на спеціальний рахунок Управління у разі застосування застави як запобіжного заходу; про повернення застави; про залучення до справи перекладача; про надання роз’яснень що стосується діяльності Управління; про підтвердження сплати судового збору та повернення судового збору; інше.

Окрім того, серед характеру змісту заяв можна виділити:

- про видачу довідки про внесення коштів на спеціальний рахунок Управління у разі застосування застави як запобіжного заходу – 397;

- про повернення застави – 29;

- про надання роз’яснень по поверненню застави – 23;

- надано роз’яснень головам суддів, суддям щодо організації роботи суду – 44;

- доведено інформацію до відома судів – 15;

- інше – 198.

Скарги можна класифікувати за наступними видами: щодо порушення вимог Інструкції з діловодства в судах; щодо неналежної організації роботи апарату суду; щодо неналежної організації роботи Управління; щодо процесуальної діяльності суддів; інше.

Серед питань, які порушені у зверненнях, що надійшли з «гарячої» телефонної лінії ДСА України, як правило, неналежна організація роботи апаратів судів, а саме: неможливість додзвонитися до судів по номерам телефонів, які вказані на їх сайтах.

У більшості випадків надходження скарг зумовлено правовою необізнаністю суб’єктів звернень. При вивченні організації роботи судів, діловодства та судової статистики працівниками Управління звернуто увагу керівників відповідних судів на недопущення випадків порушення вимог Інструкції з діловодства у судах, а також щодо прийняття необхідних заходів реагування до осіб, з вини яких надійшли обґрунтовані та повторні скарги, посилення контролю по розгляду звернень.

За характером змісту скарги розподіляються таким чином: на організацію роботи суду - 145, поведінку працівників суду – 49, організацію роботи Управління – 7, інше – 3.

В Управлінні постійно вживаються заходи щодо вдосконалення роботи із зверненнями громадян. Порушень термінів розгляду звернень громадян впродовж 2017 року не було виявлено.

Також протягом 2017 року до Управління надійшли та були розглянуті 44 – запити на інформацію, 10 – депутатський звернень та 19 - адвокатських запитів.

Відповіді на звернення громадян, запити на інформацію, адвокатські запити та депутатські звернення протягом 2017 року надані Управлінням з дотриманням термінів визначених Законом України «Про звернення громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Закону України «Про статус народного депутата України».

Актуальні питання стану роботи зі зверненнями громадян, запитами на інформацію, адвокатськими запитами та депутатськими зверненнями періодично обговорюються на оперативних нарадах, а узагальнені матеріали щорічно розміщуються на офіційній сторінці Управління на веб-порталі «Судова влада України».

 

 

Начальник юридичного відділу                                                      А.А. Вдовенко